ท่านต้องการให้ ทต.ท่าวุ้ง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
7.69%
การคมนาคม ( 2 )
15.38%
ระบบสาธารณูปโภค ( 3 )
23.08%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 7 )
53.85%